logga
Innovationen Tillämpningar Referenser Kontakt

Det finns mängder med tillämpningsområden  för självrensande dysor.
Där behoven av driftsäkerhet och tillförlitlighet är som störst kommer våra självrensande dysor bäst till sin rätt.

Det finns idag kommersiella lösningar med våra självrensande dysor inom pappers och  stålindustrin.
 


Har Ni problem med igensättning av dysor som orsakar driftstörningar, avbrott eller kontinuerliga underhållsinsatser och ger lägre utnyttjande och/eller verkningsgrad?

Kontakta oss så visar potentialen med Självrensande dysor.

DET SPAR PENGAR!

               UnionJack  
Copyright AB Martins Mekaniska 2005